ANASAYFA


Sevgili Araştırmacılar,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü bünyesinde 25-27 Ocak 2017 tarihleri arasında Dalga ve Parçacık Tipi Radyasyon Etkileşmelerinin Monte Carlo Uygulamaları (DPAR 2017) kış okulu düzenlemekteyiz.

Monte Carlo, olasılıksal olayların modellenmesinde kullanılan bir benzetim metodudur. Günümüzde, matematikte nümerik integrasyon problemlerinden tutun iktisatta faiz oranlarının olasılıksal modellenmesine kadar bu metot yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle nükleer ve parçacık fiziği uygulamalarında ve medikal fizik alanında, maliyetin yüksek olduğu deneylerin tasarlanması ve çözümlenmesinde, detektör tasarımlarında ve daha pek çok konuda fizikçilerin vazgeçilmez çözümleme aracı olmuştur.

Kış okulunda parçacık etkileşimlerinin modellenmesinde etkin bir şekilde kullanılan GEANT4, EGS ve MCNP yazılımlarının eğitimi konularında uzman eğitimciler tarafından verilecektir. Amacımız hızlandırılmış atom altı parçacıklar ile X ve gama ışınlarının madde içerisinde yaptıkları temel etkileşmeleri simüle edebilen Monte Carlo kodlarının genel çalışma prensiplerini öğrencilerimize aktarmaktır. Bunun yanında, parçacık etkileşimleri, Monte Carlo Metodu ve programlama dili olarak da C# eğitimi de verilerek bilimsel altyapının kurulmasına katkıda bulunulacaktır. Bu sebeple çalışmalarında bu tür kodları kullanma ihtiyacı duyan araştırmacıların okulumuza katılmalarının yararlı olacağını umuyoruz.

Kış okuluna katılım sınırlı sayıda olacak ve özellikle Nükleer Fizik, Parçacık Fiziği ve Medikal Fizik alanlarında çalışma yapan öğrencilere öncelik verilecektir.

Düzenleme Kurulu